AVGASKANALER

DRU´s gaseldstäder har slutet förbränningssystem med några enstaka undantag . Det innebär att förbränningsluften hämtas genom samma kanal som avgaserna leds ut genom. Kanalen är ofta ett Ø100 mm rör som leder ut avgaserna och denna innesluts i ett Ø150mm rör. I utrymmet mellan inner- och ytterrör drar eldstaden förbränningsluften. Av denna anledning behövs ingen separat  kanal för lufttillförsel till eldstaden vilket ger ett enkelt och kostnadseffektivt avgassystem. Konflikt med luften till fastighetens ventilationssystem eller köksfläkt elimineras.

För mer avancerade kanaldragningar finns PowerVent® - ett fläktstyrt system för reglering av luften till och från eldstaden. 

Schematisk bild över avgaskanaler.

Möjligheten till vinkeldragningar framgår av monteringsinstruktioner till respektive modell.

 

Läs mer här

Utomhusdelen vid avgaskanal genom yttervägg.

Kanalen kan vinklas ut genom en yttervägg eller dras upp och ut genom taket. Utvändigt på taket blir det aldrig mer än en 500 mm utluftningshatt. 

 

Slutet förbränningssystem.

Luften hämtas direkt från utsidan av huset och alla avgaser går ut i samma rörsystem (så kallat koncentriskt rörsystem). Normalt behövs därför inga ventiler i väggar.

 

Avancerade kanaldragningar

kan avhjälpas med PowerVent® - ett fläktstyrt system.


Läs mer här