VARFÖR EN GASBRASA?

Förutom bekvämligheten så är en av de stora fördelarna att man enklare får ut "lagom mycket värme" i jämförelse med en vedeldad enhet. Flera är omedvetna om att ett rum endast kräver 2-3 kW för att värma upp det. Önskemål om stora eldstäder utan att det blir för varmt - är ofta en svår ekvation med en vedeldad insats.
Väljer man en för kraftfull insats/kamin är risken stor att man använder för lite ved för att minska på värmeavgivningen, alternativt att man minskar luftintaget till enheten för att den skall brinna med lägre kW och därmed generera mindre värme. Detta resulterar i dålig förbränning, svärtat glas och onödigt höga utsläpp.

Andra fördelar med gaseldstäder är att avgaskanalerna (motsvarigheten till vedeldade produkters skorstenar) inte behöver vara lika höga ovan tak som traditionella skorstenar, den kan även monteras genom yttervägg utan att behöva fortsätta över nock. Vidare har DRU en patenterad teknik - PowerVent® - där avgaskanalerna med hjälp av ett fläktsystem kan dras på ett sätt så att du kan placera din gaseldstad precis där du önskar.

Fler fördelar är det slutna förbränningssystemet som finns i DRU:s produktsortiment inte påverkar den befintliga fastighetens ventilation.

OM GASBRASAN

Gasbrasan representerar DRU, ett holländskt företag, som är en av Europas ledande tillverkare av eldstäder för gas. Företaget har anor från 1700-talet och började tillverka gaseldstäder 1960. Idag har man ett brett sortiment av eldstäder med varierande design där huvuddelen har slutet förbränningssystem. Detta innebär väldigt hög verkningsgrad och enkel installation då förbränningsluften tas in genom samma rör som rökgaserna går ut. Detta system kallas direct vent och som första företag i världen introducerade Dru detta 1995.