GASOLUTRUSTNING

Gasolutrutning kommer succesivt att utökas med fler produkter av artiklar som används i samband med en installtion av gaseldstäder.
Avgaskanalerna finns beskrivna under egen sida under Produkter.

 

Gasolskåp

Alltifrån enkla galvaniserade låsbara skåp till brandskyddsisolerade och/eller fläktventilerade skåp.


Böjbara gassolslangar

Godkända böjbara slangar finns i varierande längder.

Andvänds med fördel närmast styrenheten för att underlätta själva installationen.  

Underlättar även framtida åtkomst vid service och eventuell reparation.


Gasolslang och reduceringsventil

Används till anslutning mellan gasolflaska och kopparledning.
30mbar för anslutning till gasolflaska P6-P19.
Vid beställning ange storlek på kopparledning.


Ställbar reduceringsventil

Lämplig vid tryckfall i långa ledningsdragningar.


Gasolvarnare

Effektiv och enkel gasvarnare som larmar snabbt vid läckage av gasol, naturgas och stadsgas. Levereras komplett med anslutning till både 230V AC och 12V DC transformator (adapter medföljer).