SCHEMATISK BILD AVGASKANALER

Dru har avgaskanaler i  Ø150/100mm, vilket är standarddimensionen, samt Ø200/130mm vilket alltid används som startsektioner till de större enheterna.
Vid toppanlutning med den större dimensionen, skall kanalen minskas efter 1-2 meter till den mindre dimensionen. Vid anslutning genom yttervägg, där avgaskanalen startar med en meter horisontell dragning och därefter vinklas ut genom väggen, behåller kanalen samma dimension hela vägen. Avstånd till brännbart är 60mm isolering tillsammans med 40mm luftat utrymme.
I sortimentet finns en ny avgaskanal som är isolerad med 25mm isolering, där avståndet till brännbart material endast behöver vara 5mm vilket underlättar installation i trånga utrymmen.
Rådfråga oss eller din lokala återförsäljare för mer information om våra avgaskanaler.