Avgaskanaler

Alla gaseldstäder skall anslutas till en avgaskanal som skall mynna utomhus. Kanalen kan mynna ut antingen genom yttertaket eller genom yttervägg. Komplexa dragningar kan avhjälpas genom fläktstyrt avgassystem – PowerVent. Läs mer om detta här
Reglerna är många så vänd dig gärna till en produktspecialist.

Gasanslutning

Till en gaseldstad skall man ansluta en gasledning. Den sista delen närmast styrutrustningen, bör kopplas med en godkänd flexibel anslutningsslang för att enklare komma åt styrutrustningen för framtida service och underhåll. För byggnader som inte är anslutna till fast naturgasnät, bör gasledningen mynna utomhus där de anslutes till gasolflaskor.

El-anslutning

De enklare eldstäderna har som standard en batteribox och behöver ingen elanslutning. Eldstäder med lite mer avancerad styrning behöver däremot alltid elansluning 230 v.

Inbyggnation

Det finns olika typer av gaseldstäder.
- Insatser för ombyggnad av befintliga öppna spisar.
- Insatser för inbyggnad i utomhusmiljö.
- Fristående gaseldstäder är färdiga att ställs på plats och kopplas med avgaskanal och gasledning. 
- Eldstäder vilka levereras som kompletta byggsatser och monteras upp på några timmar. 
-Insatser som är avsedda att byggas in. Här är det viktigt att läsa igenom den installationsmanual som gäller för den aktuella modellen.

Installationen går i stora drag till så här:

Bestäm önskad höjd på insatsen från golv. Tillse att angränsande väggar är brandskyddade. Installera avgaskanalen, anslut gasledningen och om möjligt provtryck denna och dess kopplingar. Därefter påbörjar man själva omramningen till insatsen. Lämpligt material är Kalciumsilikat-plattor t.ex Silca eller Promatech. Detta material är enkelt och mycket säkert att bygga i. Leca och tegel är också godkända material, dock mer arbetskrävande. Det går att använda stålreglar och Minerit, men risken för sprickbildning är då stor. Gips skall inte användas. En lucka monteras nedtill och i dess ram skall styrutrustningen fästas. Upptill skall det finnas galler för utsläpp av varmluft. Är taket av brännbar konstruktion måste det också byggas ett värmestopp 500 mm ner ifrån innertaket. Viktigt att tänka på är att inte beklädnaden får vila på själva insatsen.